MAKNA PERSETUJUAN BERSAMA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SERTA PENANDATANGAN OLEH PRESIDEN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN BERSAMA

Wicipto Setiadi

Abstract

.

Full Text:

PDF